Press-novosti

Шта је то салонски стан?

(pre 757 dana)
Шта је то салонски стан?

Салонски стан или тзв. салонац је термин који се у науци и пракси доводи у везу са аутентичним концептом просторне и функционалне организације господских станова у најамним вишепородичним зградама, који су грађени за богате трговце и чиновнике у периоду између два светска рата у Србији. Структура салонских станова је карактеристична по централном вишенаменском предсобљу, које је поред комуникационе улоге најчешће имало и функцију свечане трпезарије која се користила у посебним приликама (окупљања, крсне славе и сл.). Иако је термин салонски стан у данашње време у пракси у широкој употреби, по мишљењу архитеката-научника термин је неодговарајући, јер сугерише да је просторија салона најзначајнија структурална карактеристика овог типа стана. Међутим, научном анализом долази се до закључка да је основна карактеристика овог стамбеног обрасца постојање централног предсобља, а не салонска просторија, због чега би исправнији назив био „стан централног плана између два светска рата” или „стан са централним предсобљем”, јер би се тиме истакла њихова кључна структурална карактеристика, а то је да се просторије групишу око средишта које чини трпезарија као центар породичног живота.Већина истраживача када говори о салонским становима, доводи их у везу са концептом београдског стана, који је настао између два светска рата у Београду, а потом се проширио по већим градовима широм Србије.Термин београдски стан је карактеристичан не само за међуратни период, већ и за истраживања и пројекте који су потекли са Архитектонског факултета Универзитета у Београду током 60-их година (М. Бајлон, Б. Алексић и др.), када су се јављали покушаји да се поједине карактеристике међуратног стана пренесу и примене на станове из периода масовне стамбене изградње.


telplava.png
Pozovite nas