Press-novosti

USPESAN AGENT ZA NEKRETNINE

(pre 959 dana)
USPESAN AGENT ZA NEKRETNINE

CILJEVI KOJE USPESAN AGENT ZA NEKRETNINE OSTVARUJE Ne možete na pravi način voditi posao ukoliko nemate pravilan uvid u stanje stvari. Bilo koji CEO (koji zaslužuje tu titulu ) trebalo bi da zna da vam kaže tačne cifre vezane za kompaniju ( u to spadaju: troškovi, profit,tržišne vrednosti,itd.) koje se tiču prošle i tekuće godine. Ovo je nešto što očekujete od osobe koja je odgovorna u vođenju posla. Kao uspesan agent za nekretnine i poslovan čovek, morate to da očekujete i od sebe. Trebalo bi da pratite cifre i postavljate ciljeve u ključnim kategorijama i, kao CEO sopstvenog biznisa, moraćete da znate sve. Postoje dve vrste brojki kojih je agent za nekretnine stalno svestan: 1. ciljne cifre 2. realne cifre Prvima se definišu planovi na godišnjem nivou koji su vezani za posao koji vodite. Realne cifre, ukoliko se prate na sedmičnom ili bar mesečnom nivou, služe kao kompas. Svaki put kada proverite vaše realne cifre, dobićete jasnu sliku o tome kako napredujete ka vašim godišnjim planovima. Ukoliko negde imate gubitke, možete ih pokriti izvorom sa strane da biste se vratili na pravi put pre nekog novog zadatka. Kada vidite da ste na putu da prestignete sve svoje ciljane cifre, znaćete da je vreme da razmišljate o podizanju granice. Čak i sa multi milijarderskom opremom koju NASA poseduje, lansiranje u svemir nije samo stvar zakazivanja misije i crtanja tabele tog puta. Zbog tako velikih ulaganja,oni prate napredovanje mereno u nano sekundama i doslovno naprave više hiljada korekcija za vreme samo jednog prosečnog lansiranja Uspesan Aagent za nekretnine zna svoje ciljne cifre i prati ih da bi znao,u bilo koje doba, kakvo je njihovo stanje. Oni postave veliki cilj koji će se desiti “jednom“, u tri godine, oni postavljaju godišnje, mesečne,čak i sedmične ciljeve. Postavljaju ih tako što koriste jasno određene kategorije. Pravljenjem ključnih kaegorija, postavljanje ciljeva je postalo jednostavnije. Sve što morate da uradite je da pratite listu i popunite praznine: 1. Koliko potencijalnih klijenata: Kupaca ili Prodavaca moram dobiti ove godine? Ovog meseca? Ove sedmice? ...da bih bio na svom zacrtanom putu u naredne tri godine? 2. Koliko listinga moram imati ove godine? Ovog meseca? Ove sedmice?...da bih bio na svom zacrtanom putu u naredne tri godine? 3. Koliko ugovora moram zatvoriti ove godine? Ovog meseca? Ove sedmice? ...da bih bio na svom zacrtanom putu u naredne tri godine? 4. Koliko telefonskih poziva moram napraviti da bih ispunio godisnji plan? Ovog meseca? Ove sedmice? ...da bih bio na svom zacrtanom putu u naredne tri godine? 5. Koliko dnevno treba da utrosim radnih sati da bih ispunio zacrtani plan? Ovo je daleko najefektivniji i najefikasniji način za postavljanje ciljeva i trebalo bi da fokusirate svoju pažnju i trud na ove oblasti jer tako možete pozitivno uticati na vaš biznis. Ako nemate sistem koji možete da koristite svake godine uz male promene, stvarno bi trebalo da radite na postavljanju ciljeva. Za većinu ljudi to je dosadno, oni se fokusiraju na NEBITNE AKTIVNOSTI i provedu narednih dvanaest meseci reagujući na sve druge životne oblasti. NEKRETNINE OBRADOVIC


telplava.png
Pozovite nas