Press-novosti

ZAKON O IZVRŠENJU i OBEZBEĐENJU

(pre 1539 dana)
ZAKON O IZVRŠENJU i OBEZBEĐENJU

Izvršitelj odgovara ako svojim postupcima u vršenju svoje delatnosti krši odredbe ovog zakona i drugih propisa, ako ne ispunjava svoje obaveze propisane Statutom i drugim aktima Komore i ako bilo kojim svojim postupkom vređa čast i ugled profesije izvršitelja. Odgovornost za krivično delo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost izvršitelja. U toku je pet disciplinskih postupka protiv izvršitelja pred Disciplinskom komisijom, potvrđeno je u Ministarstvu pravde. Od toga u dva slučaja postoje čak i predlozi za zabranu obavljanja delatnosti. U Komori izvršitelja kažu da sankcije izvršiteljima mogu biti izrečene, između ostalog, zbog: svesnog prikrivanja zakonske smetnje koja je uslov za imenovanje izvršitelja, obavljanja delatnosti nespojive sa ugledom, čašću i nezavisnošću izvršitelja, ponavljanja disciplinskih povreda, preduzimanja radnji u postupku i pored postojanja razloga za isključenje, povrede dužnosti čuvanja službene tajne i prekoračenja ovlašćenja poverenih Zakonom o izvršenju i obezbeđenju(\"Sl. glasnik RS\", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014)... Bilo je raznih razloga za disciplinske postupke i išli su od nepravilnosti prilikom prodaje nepokretnosti dužnika do pretnji dužnicima. Bilo je čak i finansijskih mahinacija. Izvršitelj S.Ć. je trenutno pod budnim okom nadležnih zbog optužbi da je uzeo milione od građana - dužnika za komunalne usluge, koje je navodno zadržao, umesto da ih prosledi poveriocu. Okrivljeni je, međutim ovo demantovao. Disciplinska komisija je, inače obrazovana rešenjem ministra pravde u oktobru 2014. godine i počela je sa radom u martu 2015. godine. Kako kažu u Ministarstvu pravde, do 19. februara 2016. godine doneto je 26 rešenja o disciplinskoj odgovornosti izvršitelja. Osam disciplinskih postupaka je pokrenuto na predlog Ministarstva pravde, a ostalih 18 je inicirala Komora izvršitelja. Jedan postupak je obustavljen zbog zastarelosti. Do sada je izrečena jedna trajna zabrana obavljanja delatnosti, jedna zabrana obavljanja delatnosti od tri meseca, jedna javna opomena, 17 opomena i šest novčanih kazni u rasponu od 50.000 do 500.000 dinara. I.S. iz Beograda zasad je jedini koga je Disciplinska komisija, na zahtev ministra pravde, trajno razrešila dužnosti. On je, mimo Komore izvršitelja, preuzeo 1.130 predmeta od jednog komunalnog preduzeća iz Beograda i za to naplatio avans 45.000 evra. Na spisku \"nepoželjnih\" radnji zbog koje izvršitelji mogu da odgovaraju je i naplata veće nagrade ili naknade troškova nego što je propisano, nuđenje usluga, neuredno vođenje knjiga, vođenje postupka na jeziku koji nije u službenoj upotrebi. Sporno je i postupanje sa stvarima i novcem u postupku suprotno Zakonu ili ovlašćenju stranaka, ali i neplaćanje doprinosa Komori. Izvor: Websajt Novosti


telplava.png
Pozovite nas