Press-novosti

PREDLOG ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

(pre 1570 dana)
PREDLOG ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

Opštine će imati rok od šest meseci od početka primene ovog zakona, da uvedu Registar stambenih zgrada na svojoj teritoriji, a nakon toga će sve zgrade imati rok od tri meseca da se usklade sa novim propisima. Predlog zakona predviđa mogućnost uvođenja profesionalnih upravnika za zgrade sa 30 i više stanova, koji će dobijati licencu od Privredne komore Srbije. Zgrade koje imaju pet i manje stanova neće morati da imaju skupštine stanara, ali će morati ugovorima da regulišu održavanje zgrade. Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji predviđa da opština uvede prinudnu upravu u zgradama gde stanari ne mogu da se slože i formiraju skupštinu stanara, biće usvojen do kraja februara 2016. godine. Predlog zakona predviđa formiranje stambenih zajednica, koje čine svi vlasnici stanova. Vlasnici formiraju skupštinu stanara, a skupština bira upravnika zgrade, koji je sada predsednik, sa malo većim ovlašćenjima. Lokalna samouprava će odrediti minimalnu cenu održavanja zgrada, kao i propisane usluge koje se dobijaju za tu cenu. Novina je da će onim zgradama koje ne formiraju skupštine stanara lokalna samouprava dodeliti prinudnog upravnika koji će rukovoditi održavanjem te stambene jedinice, do momenta dok se ne formira skupština stanara sa upravnikom zgrade na čelu. Takođe, Predlogom zakona će biti uvedena i funkcija profesionalnog upravnika. Privredna komora Srbija će ubuduće voditi registar svih profesionalnih upravnika sa jasno definisanim uslovima kako se dobija i kako se oduzima licenca. Zgrade koje imaju pet i manje stanova neće morati da imaju skupštine stanara, ali će morati ugovorima da regulišu održavanje zgrade. Opštine će imati rok od šest meseci od početka primene ovog zakona, koja će početi osmog dana od njegovog usvajanja, da uvedu Registar stambenih zgrada na svojoj teritoriji, a nakon toga će sve zgrade imati rok od tri meseca da se usklade sa novim propisima. Predlog zakona je sistemski zakon koji će spojiti tri stara zakona - o stanovanju, održavanju stambenih zgrada i socijalnom stanovanju. Predlog zakona ima socijalnu komponentu kojom će se posle 70 godina regulisati odnosi zaštićenih stanara, koji će dobiti adekvatan smeštaj, dok će vlasnicima tih stanova konačno biti vraćena njihova imovina.. Reč je o stanarima koji su posle Drugog svetskog rata useljavani kao zakupci stanova u privatnoj svojini na neodređeno vreme. Predlog zakona uvodi odredbu o javnom interesu za održavanje stambenih zgrada, koja će omogućiti da lokalna samouprava pomogne u održavanju fasada, što do sada nije bilo moguće. Takođe je predviđeno da korisnici poslovnih zgrada, kao i zgrada koje se nalaze u javnoj upotrebi, sami održavaju te fasade. Novi zakon rešva i problem kvoruma kućnog saveta, pa jedan stanar više neće moći da blokira donošenje odluka. Vlasnici stanova koji ne žive u zgradi i koče donošenje određenih odluka neće se računati u kvorum prilikom odlučivanja o zgradi, kao i da će te odluke biti obavezne za sve. Izvor:Tanjug, 03.02.2016.


telplava.png
Pozovite nas