Press-novosti

Обавештење о кандидатима који су положили стручни испит 16., 18. и 19. мартa 2015. године

(pre 1933 dana)
Обавештење о кандидатима који су положили стручни испит 16., 18. и 19. мартa 2015. године

На основу члана члана 16. став 3. Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 75/2014) и Записника о полагању стручног испита број 152-02-9/2015-04 од 16, 18 и 19. марта 2015. године, објављује се списак кандидата који су положили стручни испит за посреднике у промету и закупу непокретности. www.mtt.gov.rs/vesti/obavestenje-o-kandidatima-koji-su-polozili-strucni-ispit-16-18-i-19-marta-2015-godine/


telplava.png
Pozovite nas