Press-novosti

Информација у вези полагања усменог дела стручног испита за посреднике (април 2015.)

(pre 1894 dana)
Информација у вези полагања усменог дела стручног испита за посреднике (април 2015.)

Министарство обавештава кандидате да су у другој недељи априла месеца планирана три термина за полагање усменог дела стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности (6, 7. и 8. априла 2015.године). Обавештење са списковима кандидата који полажу у другој недељи априла биће објављено крајем марта месеца. У периоду од 9. до 15. априла ове године неће бити полагања због ускршњих празника. Кандидати који не положе стручни испит у овом року могу се пријавити да поново полажу стручни испит у следећем року (подноси се попуњена пријава, такса се поново плаћа, прилаже се папир са очитаном личном картом – а диплома се не мора поново достављати). Планирано је да следећи испитни рок буде расписан у октобру 2015. Кандидати који положе стручни испит биће обавештени о начину, месту и времену преузимања Уверења о положеном стручном испиту (око 30 дана након датума положеног испита). Посредници ће у априлу месецу 2015. године посебним обавештењем бити позвани да министарству поднесу ЗУРП обрасце ради уписа у Регистар посредника. www.mtt.gov.rs/vesti/informacija-u-vezi-polaganja-usmenog-dela-strucnog-ispita-za-posrednike-april-2015/


telplava.png
Pozovite nas