Press-novosti

Čišćenje stambenih zgrada-JP Gradsko stambeno

(pre 2104 dana)
Čišćenje stambenih zgrada-JP Gradsko stambeno

Kako da uđete u sistem za čišćenje JP "Gradsko stambeno" ? Predsednik Skupštine stanara zgrade podnosi pisani Zahtev radnoj jedinici JP "Gradsko stambeno" na svojoj opštini. Zahtevu prethodi Odluka većine stanara o prihvatanju uslova pod kojim "Stambeno" izvodi ovu uslugu, a to znači da zgrada mora imati formiranu Skupštinu stanara i pečat zgrade. Sa zahtevom i Odlukom predaje se i lista od najmanje 3 (tri) stanara (ime, prezime, broj stana i kontakt telefon) koji će biti ovlašćeni da potpisuju Zapisnik o čišćenju, nakon svakog čišćenja. Po predaji Zahteva na teren će izaći stručna služba "Stambenog" čiji je zadatak da utvrdi da li zgrada zadovoljava propozicije "Stambenog" o ulasku zgrade u sistem čišćenja. Po ispunjenju svih uslova, usluga počinje od sledećeg meseca (pod uslovom da je procedura prijema u sistem čišćenja završena do 15-og u mesecu). Na računu "Infostana" se pojavljuje nova stavka čišćenje koja stiže svakom stanaru u zgradi. Cena čišćenja kod "Stambenog" i način plaćanja Cenu čišćenja u "Stambenom" određuje Skupština grada kao njegov osnivač. Ona iznosi 169,10 dinara (sa PDV-om) po stanu na mesečnom nivou. Plaćanje se vrši putem gradskog servisa objedinjene naplate komunalnih usluga, uplatnicama "Infostana", jednom mesečno. Popust od 5% može se ostvariti kroz redovan popust "Infostana"-a, plaćanjem objedinjenog računa do 15-og u mesecu. Povlašćene kategorije stanovništva plaćaju subvencionisanu cenu, odnosno umanjenu i do 50%, u zavisnosti od kategorije subvencije (O subvencijama se možete informisati na www.infostan.rs ). Ostatak do pune cene plaća Grad Beograd. Dokumenta za ulazak u sistem čišćenja Svi fomulari (Zahtev, Odluka Skupštine zgrade, Lista ovlašćenih stanara) mogu se preuzeti u bilo kojoj organizacionoj jedinici JP "Gradsko stambeno" ili na ovoj internet stranici. Sva potrebna dokumenta za ulazak u sistem čišćenja JPGS, možete preuzeti ovde. Zahtev za prijem u sistem čišćenja, kao i ostalu dokumentaciju možete podneti isključivo lično (ne putem Interneta) i to na pisarnici direkcije JPGS, Danijelova 33, ili na bilo kojoj od deset radnih jedinica JPGS . Za dodatne informacije pozovite Centar za komunikacije JPGS , radnim danom od 8 do 16 časova, na broj telefona 011/353 77 77. Lista pojedinačnih dokumenata za ulazak u sistem čišćenja Zahtev za ulazak u sistem čišćenja Anketni list za predsednika zgrade Odluka o poveravanju poslova čišćenja Zapisnik sa sednice na kojoj je doneta Odluka Lista stanara ovlašćenih da potpisuju Zapisnik o obavljenoj usluzi čišćenja Pregledom dokumenata utvrdili ste da je za započinjanje procedure ulaska u sistem čišćenja JPGS (kao uostalom i svakog drugog ugovornog odnosa sa JPGS) potrebno da imate formiranu Skupštinu/Savet zgrade, kao i najvažniji organ tog tela - predsednika Skupštine/Saveta zgrade.


telplava.png
Pozovite nas