Press-novosti

Reprogram duga za infostan

(pre 2151 dana)
Reprogram duga za infostan

Акција репрограма дуга траје до краја септебмра акција потписивања Уговора траје до 30. септембра. Репрограму могу да приступе сви корисници-физичка лица који имају дуговања за стамбени простор по правноснажним пресудама и окончаним парницама, затим по донетим судским решењима о дозволи извршења или закључцма о извршењу професионалних извршитеља, корисници који имају неплаћене текуће обавезе за више од шест месечних рачуна за које није покренут поступак принудне наплате, а закључно са обавезама за април 2014. године, као и сви они који су потписали Уговор о признању дуга и отплати дуга на рате у ранијим репрограмима, уколико нису исплатили дуг по истом, а сматрају да су услови репрограма повољнији. Сви заинтересовани за репрограм дуга треба да дођу на радну јединицу на територији општине пребивалишта где ће на лицу места усагласити дуг. На надлежној филијали се због великог интересовања корисника за репрограм дуга заказује судска овера Уговора, како се не би стварале непотребне гужве. За приступ репрограму током августа неопходно је доставити плаћени мајски и јунски рачун, док је у септембру неопходно доставити плаћени мајски, јунски и јулски рачун. Рок за уплату рата по уговору је 15. у месецу доспећа рате, при чему сви потписници Уговора о признању дуга и отплати на рате поред рате за дуг морају плаћати текуће месечне рачуне почев од мајског рачуна, што је услов одрживости Уговора. Корисницима који приступе репрограму отписује се камата која се обрачунава од момента подношења предлога за извршење до измирења дуга. Обрачун камате мирује приликом примене репрограма дуга. Корисницима који не буду поштовали динамику репрограма након три неплаћене рате Уговор се сматра раскинутим. Сви корисници који желе да приступе акцији репрограма дуга могу сами да изаберу динамику плаћања и период отплате дуга, у оквиру понуђених услова, а зависно од висине усаглашеног дуга. За плаћање дуга у целости врши се отпис 15% дуга, док се за плаћање на три рате врши отпис 12% дуга, за 6 рата отписује се 10% дуга, док се за плаћање у 12 рата отписује 5% дуга, по исплати рата. За плаћање на више од 12 рата није предвиђен отпис. Дуг до 100.000 динара могуће платити на максимално 24 месечне рате, дуг од 100.000-200.000 динара могуће је платити на максимално 36 месечних рата, а за дуг од преко 200.000 динара максималан број рата је 60. ЈКП „Инфостан“ ће обавештавати судове и канцеларије професионалних извршитеља о потписаним Уговорима и достављати им поднеске о повлачењу решења о извршењу. Од тренутка потписа Уговора о репрограму корисник који у целости поштује његове одредбе сматра се редовним платишом и може користити додатне попусте за редовно плаћање комуналних услуга у наредном периоду. По Закључку о спровођењу репрограма регулисане су додатне погодности за редовне платише. ЈКП „Инфостан“ ће свим редовним платишама који почев од рачуна за месец мај 2014. године у наредних шест месеци плате своје потрошене обавезе са унапред обрачунатим попустом од 5%, обезбедити додатних 1% попуста, у укупном износу од 6%, при издавању наредних рачуна. За све кориснике који плаћају обавезе са обрачунатих 6% попуста у наредних шест месеци, ЈКП „Инфостан“ ће обезбедити додатних 1% попуста, у укупном износу од 7%, који ће се потом обрачунавати све док корисник плаћа обавезе до половине месеца. Редовне платише ће додатним попустима које смо обезбедили остварити додатну уштеду у кућном буџету. Izvor: Infostan.rs


telplava.png
Pozovite nas