Press-novosti

JAVNI BELEZNICI-Komora nosilac provere kvaliteta rada beležnika

(pre 2106 dana)
JAVNI BELEZNICI-Komora nosilac provere kvaliteta rada beležnika

Uloga Komore javnih beležnika za javnobeležničku delatnost u budućnosti biće izuzetno značajna, jer je Komora, pored nadležnih sudova i Ministarstva pravde, nosilac provere kvaliteta rada beležnika, rekao je juče ministar pravde Nikola Selaković tokom svečanog dela osnivačke Skupštine javnih beležnika Srbije. Selaković je ukazao da je uloga Komore vidljiva u još nekoliko vrlo važnih oblasti i to kada je u pitanju donošenje akata koji su od značaja za rad Komore, omogućavanje rada stručnog pomoćnog osoblja (javnobeležnički pomoćnici i pripravnici), kao i sprovođenje konkursa za imenovanje budućih javnih beležnika. - Javni beležnik je kontrolor zakonitosti pravnog prometa u državi - istakao je Selaković i pozvao sve beležnike da daju sve od sebe kako bi nivo kvaliteta kontrolisanja pravnog prometa bio znatno viši i bolji nakon njihovog stupanja na funkciju 1. septembra 2014. godine. Šef Projekta za pravnu reformu u Srbiji nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ - Majkl Falke rekao je da javni beležnici imaju priliku da budu pioniri u svojoj profesiji. - Osnivanje Komore javnih beležnika je veoma važan momenat za Srbiji u izgradnji savremenog, efikasnog i predvidivog pravnog sistema u kome će javni beležnici imati veoma veliku ulogu - rekao je Falke i dodao da će GIZ, odnosno nemačka vlada, nastaviti da podržavaju reforme u Srbiji. Tokom radnog dela sednice osnivačke skupštine usvojeni su Statut i Poslovnik Skupštine, a izabrani su i predsednik i zamenik predsednika Javnobeležničke komore Srbije. Za predsednika Komore jednoglasno je izabran Miodrag Đukanović, javni beležnik za područje Prvog osnovnog suda u Beogradu (gradska opština Palilula), a za njegovog zamenika izabran je Miodrag Glišić, javni beležnik za područje Prvog osnovnog suda u Beogradu (gradska opština Savski venac). Na sednici su izabrani i članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, članovi Statutarne i Disciplinske komisije, kao i disciplinski tužilac i zamenik disciplinskog tužioca. Šta radi beležnik? Javni beležnik je pravnik koji na osnovu javnih ovlašćenja prihvata od stranaka izjavu volje, daje joj potrebnu pismenu pravnu formu i o tome izdaje odgovarajuće isprave koje imaju karakter javne isprave. Originale tih isprava preuzima na čuvanje, a izdaje overene prepise. U njegove zadatke spada i javno potvrđivanje činjenica.


telplava.png
Pozovite nas