Press-novosti

Srbija pala na listi zemalja atraktivnih za investicije

(pre 2225 dana)
Srbija pala na listi zemalja atraktivnih za investicije

Odgovor na pitanje gde investirati u narednih 5 godina mora u sebi sadržati podatke o ekonomskom rastu zemalja u koje se investira, njihovoj finansijskoj stabilnosti, bezbednosnoj situaciji, stepenu korupcije, kontroli kapitalnih tokova, stabilnosti valute i sl. Svi ovi kriterijumi uključeni su u Bazni indeks profitabilnosti (BIF) koji nam otkriva u koje zemlje će biti najunosnije investirati u narednom periodu. Denijel Altman, profesor na Njujorškoj Stern visokoj školi za ekonomiju, pobrojao je makroekonomske promene koje su se desile u proteklih godinu dana u mnogim zemljama koje figuriraju kao “privlačne za investicije”. U Evropi su pojedine “problematične” ekonomije počele da staju na noge, poput Grčke, Makedonije i Turske, ali pojedinim zemljama širom sveta konflikti su narušili atraktivnost. Na prvom mestu liste zemalja u koje se isplati ulagati nalazi se Bocvana, a slede je Hong Kong, Tajvan, Katar, Singapur, Indija, Ruanda, Gana, Kambodža. Od evropskih zemalja trenutno je za ulaganja najatraktivnija Poljska, koja se nalazi na 14. poziciji na ovoj listi, zatim Litvanija koja zauzima 16. mesto, te Estonija (18.), Češka Republika (21.), Letonija (22.), Slovačka (25.), a iza nje su Bugarska i Makedonija (28. i 29. mesto na listi). Bocvana je inače prošle godine bila na drugom mestu, a svoj uspon duguje korišćenju Indeksa ekonomskih sloboda. Ostale 4 zemlje koje su na vrhu liste su iz Subsaharske Afrike, i prognoze govore da će u budućnosti imati stabilan rast, a za ove pozicije nominuje ih i dobar poslovni ambijent. Srbija se našla na drugoj polovini liste – na 55. poziciji od ukupno 112. Ispred nje je Albanija, ali iza nje su ostale Slovenija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Ovo je veliki pad naše zemlje, ako se uzme u obzir da je prošle godine bila na 44. poziciji, a da je to generalna sudbina i ostalih balknaskih zemalja pokazuje podatak da je sličan pad imala i Bosna i Hercegovina i u nešto manjem obimu Hrvatska i Slovenija.


telplava.png
Pozovite nas