Press-novosti

Šta je sve potrebno za legalizaciju nekretnine?

(pre 2426 dana)
Šta je sve potrebno za legalizaciju nekretnine?

BEOGRAD - Ministarstvo građevine završilo je pravilnik o uslovima legalizacije objekata u Srbiji kojim su precizirani svi koraci u celom procesu dobijanja građevinske dozvole. Ti koraci neće biti isti za sve. Naime, prema pravilniku u koji je list "24 sata" imao uvid, procedura za sve je u osnovi ista, ali se sadržaj projekta izvedenog objekta razlikuje. Naime za manje stanove, kuće do 300 kvadrata tražena dokumentacija je manja nego za objekte preko 300 kvadrata. Samim tim je i procedura manje zahtevna i komplikovana. Osim toga, pravilnikom je tačno određeno šta treba da sadrži geodetski snimak, situaciono rešenje ili tehnički izveštaj. Za izdavanje građevinske dozvole dat je rok od 15 dana. Ono što sve zanima jeste koliko će zapravo koštati legalizacija. Pošto je lokalnim samoupravama dato da same odluče i odrede visinu naknada za gradsko građevisnko zemljište ti iznosi su i dalje na nivou nagađanja i procena. Ono što je sigurno jeste da će ceo proces biti znatno skuplji jer se od vlasnika nelegalno izgrađenih kuća, zgrada, poslovnog prostora sada traži mnogo više dokumentacije. U startu je ceo proces skuplji zbog obaveznog projekta izvedenog objekta koji košta od 12 do 30 evra po kvadratu. Sledeći trošak je tehnički prijem, odnosno izlazak komisije na teren koja treba da napravi izveštaj. Za kuću od oko 100 kvadrata to košta oko 200 evra. Sledeći trošak je za geodetski snimak koji se za istu kvadraturu naplaćuje oko 150 evra. Svemu tome treba dodati još i administrativne takse, porez na imovinu koji se takođe razlikuje od grada do grada. Procene su da za legalizaciju kuće od oko 100 kvadrata treba spremiti najmanje 6.000 evra. Šta treba da sadrži glavni projekat Stambeni objekti do 300 m2 - situaciono rešenje - osnove svih etaža - preseci kroz objekat - kako treba da izgleda objekat - tehnički izveštaj - šema instalacije sa priključenjem na spoljnu mrežu - izjava o stepenu izgrađenosti Stambeni objekti preko 300 m2, poslovni i proizvodni objekti - situaciono rešenje - nivelaciono rešenje - tehnički izveštaj - potpis i overa projektanta - osnove i preseci objekta - izgled objekta (visina venca i najviša tačka konstrukcije) - osnove svih etaža - preseci kroz objekat - kako treba da izgleda objekat - specifikacija svih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna površina...) - izjava o stepenu izgrađenosti Potrebna dokumentacija - geodetski snimak - projekat izvedenog objekta u tri primerka - dokaz o pravu korišćenja, svojini, zakupu - dokaz o plaćenoj naknadi za gradsko građevinsko zemljište - dokaz o uplati administrativne takse


telplava.png
Pozovite nas