Press-novosti

NOVI ZAKON O POSREDOVANJU NA JESENJEM ZASEDANJU SKUPSTINE

(pre 2428 dana)
NOVI ZAKON O POSREDOVANJU NA JESENJEM ZASEDANJU SKUPSTINE

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј A НАРОДНА СКУПШТИНА 01 Број 06-2/344-13 13. септембар 2013. године Б е о г р а д На основу члана 104. став 2. Устава Републике Србије, члана 19. тачка 2) Закона о Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/10) и члана 86. Пословника Народне скупштине – пречишћени текст ("Службени гласник РС", број 20/12), NOVI ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEPOKRETNOSTI DOSAO NA DNEVNI RED U SKUPSTINI SRBIJE!!! С А З И В А М ПРВУ СЕДНИЦУ ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2013. ГОДИНИ, ЗА УТОРАК, 1. ОКТОБАР 2013. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА За ову седницу предлажем следећи Д н е в н и р е д : 1. Предлог закона о легализацији објеката, који је поднела Влада (број 351-3064/13 од 1. августа 2013. године) 2. Предлог закона о посредовању у промету и закупу непокретности, који је поднела Влада (број 464-2885/13 од 18. јула 2013. године) 3. Предлог закона о извозу и увозу робе двоструке намене, који је поднела Влада (број 011-2990/13 од 24. јула 2013. године) 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини, који је поднела Влада (број 330-2008/13 од 21. маја 2013. године) 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, који је поднела Влада (број 011-2853/13 од 17. јула 2013. године) 6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија, који је поднела Влада (број 09-2428/13 од 20. јуна 2013. године) 7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Мароко o узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела Влада (број 335-2923/13 од 19. јула 2013. године) 8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко o оснивању Мешовите комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу, који је поднела Влада (број 011-2982/13 од 24. јула 2013. године) 9. Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења, који је поднела Влада (број 560-579/13 од 13. фебруара 2013. године) 10. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, који је поднела Влада (број 56-2246/13 од 5. јуна 2013. године) 11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности, који је поднела Влада (број 18-2293/13 од 10. јуна 2013. године) 12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург o социјалној сигурности, који је поднела Влада (број 18-2919/13 од 19. јула 2013. године) 13. Предлог одлуке о избору председника Врховног касационог суда, који је поднео Високи савет судства (број 119-2878/13 од 18. јула 2013. године) 14. Предлог одлуке о избору председника Управног суда, који је поднео Високи савет судства (број 119-2870/13 од 18. јула 2013. године) 15. Предлог одлуке о избору председника Привредног апелационог суда, који је поднео Високи савет судства (број 119-2874/13 од 18. јула 2013. године) 16. Предлог одлуке о избору председника Вишег прекршајног суда, који је поднео Високи савет судства (број 119-2873/13 од 18. јула 2013. године) 17. Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Београду, који је поднео Високи савет судства (број 119-2877/13 од 18. јула 2013. године) 18. Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Нишу, који је поднео Високи савет судства (број 119-2872/13 од 18. јула 2013. године) 19. Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Крагујевцу, који је поднео Високи савет судства (број 119-2875/13 од 18. јула 2013. године) 20. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства (број 119-2879/13 од 18. јула 2013. године) 21. Предлог одлуке о измени Одлуке о броју и избору потпредседника Народне скупштине, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић (број 02-3412/13 од 12. септембра 2013. године) 22. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић (број 02-3254/13 од 28. августа 2013. године) 23. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије (СПС) (број 02-3292/13 од 30. августа 2013. године). Седница ће се одржати у Великој сали Дома Народне скупштине Републике Србије у Београду, Трг Николе Пашића број 13. П Р Е Д С Е Д Н И К др Небојша Стефановић


telplava.png
Pozovite nas