Press-novosti

Problemi u radu

(pre 2478 dana)
Problemi u radu

Поштовани , Покушаћемо да вам укажемо проблеме који нас као посреднике у промету некретнинама спутавају у раду, а због непостојања законске регулативе или непримене постојеће, што наравно отвара и простор развоју корупције 1. КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Одлуком Уставног суда укинито је прекоредно укњижавање непокретности уз надокнаду па сада када се појави стан који није укњижен на продавца настају астрономске муке да се стан укњижи. Од појединих адвоката који нуде своје посредничке услуге па до разноразних државних чиновника и све то кроз коруптивни систем кошта од 300 до 1000 евра да би се тај посао завршио у неком периоду од око тридесетак дана ( по закону о општем управном поступку рок за доношење Решења у првом степену). О нестручности правника у катастрима да и не говоримо који тумаче своју одлуку као да је богом дата а да то није утемељено у Законској регулативи. 2. ШАЛТЕРИ СУДСКЕ ОВЕРЕ Почело је са индивидуалним захтевом некок истуреног шефа писарнице у Устаничкој и Тимочкој а сада се пре неког времена проширило и на Михаила Пупина да се тражи оригинал стицања непокретности на увид и копија која треба да остане у суду. Било би то и прихватљиво да се та одлука односи на све судове у Србији али искуство тако не говори. То је само у Београду. ( Закон о судским оверитељима ту радњу не предвиђа као ни судски оверитељ није овлашћен нити стручно оспособљен да контроклише текст који оверава већ само да утврди идентитет потписника и по допуни Закона о промету непокретности уведе у судску евиденцију податке о непокретрности која се оверава) Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе ( Сл.Гл. РС 52/13) ствара огромне проблеме и изискује додатне трошкове ( око 1000 динара и чекање 4-7 дана) који су беспотребни па и враћање клијената са шалтера овере јер им ФАЛИ ЈЕДАН ПАПИР / УВЕРЕЊЕ/. Фамозним Уверењем треба доказати шалтерском службенику у суду да се запис на листу непокретности не односи на непокретност која се оверава ( шалтерски службеници опет нестручно контролишу промет некретнина а не читајући Закон да се Члан 11 Закона однси само на објекте који су уписани код РГЗ СКН са напоменом да су уписани по поменутом Закону. РГЗ јасно у напомени власништва наводи како је непокретност уписана. Када се подноси Захтев за упис власништва јасно је опредељен Захтев који се односи на предметни стан-непокретност и ту нема недоумица осим за шалтерске службенике и надлежне у Београдским судовима. 3. АГЕНТИ КОЈИ СЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ КАО АДВОКАТСКИ САРАДНИЦИ То су углавном наши ученици које смо научили послу па када су схватили да су агенције неорганизоване и без утицаја кренули да преко адвоката заштитника да раде и зарађују више од самих агенција. Адвокати заштитници штите свој интерес и зараду па их уредно штите и покривају са својим именом и канцеларијом, на шта иначе по закону немају право и тако нама легалим агенцијама праве нелојалну и нелегалну конкуренцију. Нажалост исти су јако уверљиви код својих клијената убеђујући их како смо ми, регистроване агенције ПРЕВАРАНТИ, а да су они са својим адвокатом гаранција да неће бити преварени или обманути и да ће само са њима и њиховим адвокатом бити у потпуности заштићени и купити некретнину чисту и без терета и са мањом ценом услуге од агенцијске провизије. На све то када се дода да су адвокати кренули у акцију да врате свој део посла ( израда Уговора и контрола документација) које им је Закон о нотарима одузео све то иде у правцу да се што пре дезавуише рад агенција и фаворизује адвокатски посао са својим сарадницима – агентима за некретнине. Да више не убеђујем Вас у нешто што и Ви сами знате предлажем: Да се у што краћем року покушају решити постојећи проблеми и да нам се као бранши створе и омогуће нормални услови за рад, како би наши клијенти, а и сама држава од свега имала користи (сузбијање сиве економије, стварање поверења на тржишту, враћање поверења у државне органе)


telplava.png
Pozovite nas