Press-novosti

Šta donosi novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama?

(pre 2512 dana)
Šta donosi novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama?

BEOGRAD- Glavni razlog za donošenje tog zakona jeste da se obezbedi pravna sigurnost za građane i pravna lica koji koriste usluge posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti. Prilikom predlaganja zakona Ministarstvo je naročito imalo u vidu da pojedinci i njegove porodice kupovinom i zakupom stambenog prostora rešavaju krucijalna egzistencijalna pitanja i da se radi o transakcijama velikih novčanih iznosa. Usvajanjem zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u Srbiji će prvi put ova oblast biti uređena, u skladu sa evropskim standardima, objasnili su u ministarstvu. Zakonom se uvodi Registar posrednika i propisuju uslovi za upis privrednih društava i preduzetnika čime stiču aktivnu legitimaciju za obavljanje delatnosti. Registar će voditi Ministarstvo i objavljivati ga putem interneta te će zainteresovani građani imati mogućnost da neometano pristupe podacima iz Registra. Zakonom se propisuju i određeni uslovi koje posrednik mora da ispunjava, kao što su adekvatna prostorija i oprema za rad. Ono što je veoma bitno, ovim zakonom obezbediće se obaveza da za svaki posao posredovanja u prometu nepokretnosti mora biti zaključen pisani ugovor između nalogodavca i posrednika. Istovremeno, uvodi se i obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao da prouzrokuje nalogodavcu, što je jedna od postojećih evropskih normi. Zakon se precizno definiše i pojam agenta i definišu uslovi pod kojima može time da se bavi i upiše u Evidenciju agenata. Osoba koja želi da bude agent mora da ima najmanje srednju stručnu spremu, kao i da položi stručni ispit, dok će podzakonskim aktima bliže biti uređen sadržaj, način i rok polaganja tog ispita, naveli su u Ministarstvu. U pravnom sistemu Republike Srbije oblast posredovanja u prometu nepokretnosti nije do sada bila pravno uređena, zbog čega se javlja niz problema u praksi. Tržište nekretnina u Srbiji danas karakteriše veliko učešće sive ekonomije, nestručnost u obavljanju poslova i velika nesigurnost za učesnike, a ta situacija će se znatno pozitvno promeniti usvajanjem Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti i zakupu, rekao je Tanjugu predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u PKS, Damir Borić. On je upozorio da postoji veliki broj onih koji obavljaju tu delatnost, a nisu registrovani, zbog čega su nedostupni nadležnim inspekcijskim organima. Prema njegovim rečima, zbog nepostojanja Zakona koji reguliše ovu oblast i nepoštovanja dobrih poslovnih običaja država i svi učesnici u prometu nepokretnosti - posrednici, agenti, korisnici usluga susreću se sa velikim problemima, a sveprisutan je i ne mali broj prevara. Klijenti ne retko odbijaju da zaključe Ugovor o posredovanju sa posrednikom - čime se izbegava plaćanje poreza za izvršene usluge, kao i evidencija prometa. "Ovakvo stanje nikome ne odgovara - ni posrednicima koji se profesionalno bave delatnošću, ni građanima koji plaćaju provizije za minimalnu ili nikakvu uslugu, ali ni državi", zaklučio je Borić. On je ukazao da poseban problem predstavlja nepoštovanje Zakona o oglašavanju nepokretnosti, koje se obavlja na nepropisan i nemoralan način. Nelegalnim posrednicima donošenje Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ne odgovara, jer ukoliko nastave sa aktivnostima, u potpunosti će biti u sukobu s njegovim odredbama i prema njima će se primenjivati najstrože kaznene odredbe. Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije je zauzela stav da nadležni organi, nakon stupanja na snagu zakona trebaju da najpre kontrolišu nelegalno poslovanje, čije učešće na tržištu posredovanja u prometu nepokretnosti zauzima izuzetno visok procenat od početka ekonomske krize, zaključio je Borić.


telplava.png
Pozovite nas