Press-novosti

Da li sam obavezan da overim predugovor o kupoprodaji nepokretnosti?

(pre 2748 dana)
 Da li sam obavezan da overim predugovor o kupoprodaji nepokretnosti?

Ne postoji propis koji vas obavezuje da overite predugovor o kupoprodaji, ali je naš savet da to uradite, bez obzira što ćete platiti taksu za overu predugovora. Ukoliko kupujete stan na kredit, a uzimajući u obzir da procedura izdavanja kredita traje dugo, na ovaj način se možete zaštiti od eventualnog raskida ugovora sa prodavcem zbog nepoštovanja roka za realizaciju kredita ( zbog produženja roka za realizaciju kredita). Po uvođenju elektronske evidencije overe ugovora, gotovo je nemoguće sklopiti novi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ukoliko niste Ugovorom o raskidu predugovora raskinuli prethodno, overen predugovor.


telplava.png
Pozovite nas