Press-novosti

Da li mora biti regulisan porez da bi nepokretnost mogla biti uknjižena?

(pre 2755 dana)
 Da li mora biti regulisan porez  da bi nepokretnost mogla biti uknjižena?

Nedavnom odlukom Ustavnog suda član 38a Zakona o porezima na imovinu je proglašen neustavnim. Ovo znači da regulisanje poreza na apsolutna prava (isto se ne odnosi na PDV) nije uslov za uknjižbu nepokretnosti. Međutim, uvek savetujemo da insistirate na tome da ovaj porez bude regulisan iz razloga što isti nećete moći da regulišete, ukoliko prethodni porezi na apsolutna prava nisu prijavljeni i isplaćeni u celosti.


telplava.png
Pozovite nas