Press-novosti

1. Ako je prodavac uknjiženi vlasnik, šta još treba da proverim?

(pre 2808 dana)
1. Ako je prodavac uknjiženi vlasnik, šta još treba da proverim?

Najpre, na G strani, lista nepokretnosti proverite ima li ikakvih tereta (upisana hipoteka, pravo doživotonog produživanja, zaštićeno stanarsko pravo i slično). Najbolji slučaj je kada na G listu, nema tereta. Takođe je bitno da proverite, koja površina stana je upisnana u evidenciji katastra nepokretnosti. Ona se jasno vidi na V listu ( ili V2 listu, ako je u pitanju stambena zgrada).


telplava.png
Pozovite nas