ENERGETSKI PASOSI ZGRADA

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA     • Energetski pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, osim zgrada koje su ovim propisom izuzete od obaveze energetske sertifikacije • U Srbiji je više od 80 odsto zgrada i kuća energetski neefikasno. Zbog ...

PREDLOG ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

Opštine će imati rok od šest meseci od početka primene ovog zakona, da uvedu Registar stambenih zgrada na svojoj teritoriji, a nakon toga će sve zgrade imati rok od tri meseca da se usklade sa novim propisima. Predlog zakona predviđa mogućnost uvođenja profesionalnih upravnika za zgrade sa 30 i više stanova, koji će dobijati licencu ...

NEPOSTOJANJE OSNOVA DA LICE KOJE JE NA DAN ZAKLJUČENJA UGOVORA O KUPOVINI SVOG PRVOG STANA U REPUBLICI SRBIJI BILO MALOLETNO OSTVARI PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

NEPOSTOJANJE OSNOVA DA LICE KOJE JE NA DAN ZAKLJUČENJA UGOVORA O KUPOVINI SVOG PRVOG STANA U REPUBLICI SRBIJI BILO MALOLETNO OSTVARI PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Prema odredbi člana 31a stav 1. Zakona o porezima na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili ...

PRIMAMO AGENTE SA POLOZENIM STRUCNIM ISPITOM

PRIMAMO AGENTE SA POLOZENM STRUCNIM ISPITOM SA ILI BEZ ISKUSTVA   U danasnjem pristupu trgovini nekretninama uticaji i dostupnost najkvalitetnijim resursima i umrezavanju su od sustinske vaznosti za uspeh u “ svetu nekretnina”. Kao jedan od vec prepoznatljivih brendova sa rasirenom mrezom, kao i upotrebom i razvojem najsavremenijih pristupa i alata u savremenom posredovanju u trgovini nekretninama, ...

LEGALIZACIJA OBJEKATA-Novi zakon o legalizaciji objekata 2015.god

LEGALIZACIJA OBJEKATA-Novi zakon o legalizaciji objekata 2015.god Ovim zakonom vam treba dokument i izjava o zatečenom stanju objekta, treba da angažujete arhitektu ili geodetsku firmu koja to popunjava. Usluga je jeftinija, ono što plaćate državi je smanjeno sa tri takse na jednu taksu i dokaz o pravu svojine. Na primer objekat u Kaluđerici od 100 ...

SAVETOVALISTE ZA BRACNE I PARTNERSKE ODNOSE, PORODICU, RODITELJSTVO I RAZVOD

  OSTATI ZAJEDNO ILI SE RASTATI  Savetovaliste nudi pomoc i psiholosku podrsku u prevazilazenju problema vezanih za bracne i partnerske odnose, porodicu, roditeljstvo i razvod. Savete i psiholosku podrsku je moguce realizovati na klasican nacin ili on line. Ima mnogo tema i dilema o kojima u Savetovalistu mozemo razgovarati kao na primer: zasto smo sami i/ili usamljeni, koliko je ljubavi "dovoljno" za brak, kako ...

KORISNI SAVETI U PROCESU KUPOVINE STANA

Šta sve treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora? U predugovoru je precizno naznačeno da je prodavac do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora dužan da plati sve pristigle račune za tu nekretninu i da plaćene račune dostavi kupcu, kako bi se uverio da je sve regulisano. Takođe, ...